Pris og tidsendring på avgiftsplassene

Forberedelsene i forhold til endring av pris og avgiftstid i sentrum er påbegynt.
Det vil si at flere av skiltene i sentrum, sone 4510 blir nå endret.
Sone 4513 endres nå til 4510.
Vi ønsker å informere om dette og samtidig påpeke, at endringene ikke trer i kraft før mandag 1.mars.

Prisendring  kommunale p – plasser i Tønsberg

Sone 4530 -gjeldende fra 15.02.2021:
Prisen  kr 7.- første timen  40.- pr dag i randsonene av sentrum
Sone 4512 – gjeldende fra 15.02.2021:

Prisen for 30 minutter kr 15.- maksimalt 1 time kr 25.-

Sone 4510 -fra 1. mars:
Prisen er kr 21.- pr første time, andre time kr 33,- tredje time kr 33.-.  Maksimal parkeringstid  3 timer.
Avgiftstiden endres 09.00 til klokken 20.00  mandag til lørdag (indre sentrum sone)

Sone 4513 –  endres (indre sentrum sone)  inkluderes i sone 4510 i app. Easy park – Parklink – e park

Sone 4520 – Ingen endring.