Beboerparkering i Tønsberg

Tønsberg Parkering tilbyr beboerparkeringskort i Tønsberg sentrum. Her kan du søke om å få tildelt beboerparkeringskort.

Kortet gir rett til parkering på offentlige avgiftsplasser, spesifisert under, dog ikke på parkeringsplasser reservert spesielle brukergrupper (f.eks reservert HC, taxi, buss, eller ladbar motorvogn). På plasser hvor det er påkrevet med bruk av p-skive, skal p-skive reglene følges. Beboerkortet gir rett til bruk av en – 1 – parkeringsplass. Det skal derfor alltid løses billett i p-automat hvis det opptas plass til f.eks tilhenger eller store kjøretøy.

På parkeringsplass på offentlig ferdselsåre må fører og eier av motorvognen senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, rette seg etter skiltet.

Det vil si: Parkerer du langs en kommunal vei, plikter du å se etter nye skilter i gata minst én gang i døgnet. Vi setter opp skilt ved endring i parkeringsbetingelsene eller hvis du må flytte bilen.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260#shareModal

Beboerparkeringskort er gyldig på følgende parkeringsplasser (sonenummer angitt i parantes):

 • Farmandsveien (4520)
 • Kaptein Hoffs allé (4520)
 • Snorresgate (4520)
 • Vestfoldgaten (4520)
 • Haugar (4520)
 • Haugarveien (4520)
 • Øvre Langgate (4520)
 • Klostergaten (4520)
 • Munkegaten (4520)
 • Storgaten (fra Klostergaten til Zeiner) (4520)
 • St. Olavsgaten (4520)
 • Stjerneplassen (4530)
 • Zeiner 1+2 (4530)
 • Svømmehallen (4530)
 • Kaldnes 1 (4520)
 • Kaldnes 2 (4520)
 • Bjørn Farmand (4520)
 • Eckebergsgate (4530)

Følgende kriterier må oppfylles for å kunne få tildelt et beboerparkeringskort:

• Kjøretøyet må eies av beboer i Tønsberg sentrum.
• Beboer må ha folkeregistrert adresse i Tønsberg sentrum.
• Beboer kan ikke inneha parkeringsplass på egen grunn eller i garasje.

Regler for beboerparkering finner du her.

Søknadsskjema for beboerkort

Prisen for et beboerparkeringskort er 2300,- kr / halvår.