Søknadsskjema

Velg ønsket skjema nedenfor:

HC kort

Søknad for forflytningshemmede

Legeerklæring

til søknad om parkeringskort for forflytningshemmede

Boligsone

Søknad om boligsoneparkering i Nordbyen og Fjerdingen

Beboer

Søknad om beboerparkering i Tønsberg sentrum

– en del av byen!