Hva må du huske før du sender en søknad om parkeringstillatels for forflytningshemmede.

 • Det er din søknad som er hoveddokumentet i denne prosessen. Legeerklæringen skal vise til at du har et medisinsk grunnlag for å søke, men det er ditt reelle parkeringsbehov som er avgjørende.
 • Punktene i søknaden må besvares på best mulig måte. Søknaden skal gi en saksbehandler et godt bilde på ditt reelle parkeringsbehov.
 • Dersom du har bevegelsesproblem gir det deg en rett til å søke om parkeringslette, men du har ikke automatisk krav på en slik tillatelse.
 • Det må vises til et hyppig og reelt behov på steder der det er vanskelig å finne annen parkering innenfor din gangdistanse.
 • Dersom du er ofte på sykehus, eller trenger en parkeringslette for å kunne stå i arbeidslivet vil dette være tungtveiende punkt.
 • Dagligvareforretninger og andre forretninger er ikke avgjørende i en slik prosess. De fleste slike steder har gode parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet til inngangen.
 • Det skal brukes riktig søknadsskjema og legeerklæringsskjema. Punktene i disse skjemaene må fylles ut slik at vi får den informasjon vi trenger for å kunne behandle din søknad på riktig måte.
 • Det kan leveres vedlegg ved siden av dersom det er behov for å tilføye opplysninger, men det skal ikke være «istedenfor» de obligatoriske skjemaene.
 • Søker man som fører skal man vedlegge kopi som viser gyldighet på førerkortet uansett alder på søker.
 • Det skal legges ved bilde av i størrelse passfoto.
 • Du som søker plikter å sette deg inn i hva en parkeringslette betyr.
 • Når du søker er det ditt ansvar å sende en fullstendig søknad med riktig informasjon.
 • Dersom vi ikke mottar det som kreves for en behandling vil din søknad ikke bli behandlet, og prosessen vil ta lengre tid.