MC / Moped parkering

Fører av MC, moped eller scooter må rette seg etter de samme parkeringsbestemmelsene som gjelder for parkering av andre motoriserte kjøretøy. Parkeringsbestemmelsene er de samme enten  du kjører MC, moped, scooter eller bil.

MC, moped og scooter kan parkere på ordinære avgiftsplasser mot avgift. Det kan også benyttes egne MC parkeringsplasser, hvor parkering er gratis. Parkering på gang-/sykkelvei eller fortau er ikke tillatt.

Her kan du finne mc parkering i Tønsberg