Tønsberg Parkering – en del av byen!

I Tønsberg sentrum skal parkeringstilbudet bidra til stimulering og vitalisering av handel, service og kultur samt økt bosetting.

Tønsberg Parkering er underlagt virksomheten Teknisk drift i Tønsberg Kommune og har 11 ansatte.

Bil i solnedgang