Boligsone i Nordbyen og Fjerdingen

Tønsberg Parkering tilbyr boligsoneparkering i boligområdene Nordbyen øvre og Fjerdingen. Dette for å sikre trafikale forhold med tanke på brannsikkerhet i trehusbebyggelsen og fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Dette innebærer at sonene er skiltet Parkeringssone. Beboere i sonen kan søke om boligsoneparkering.

Følgende kriterier må minimum oppfylles for å få tildelt en p-plass (begrenset antall plasser):

• Kjøretøyet skal eies av beboere i sonen.
• Beboere må ha folkeregistrert adresse i sonen.
• Beboere kan ikke disponere parkeringsplass på egen grunn eller i garasje.

Tønsberg bystyres Vedtekter for boligsoneparkering finner du her.

Prisen for å leie en p-plass er 2 300,- pr. halvår kr inkl mva for en fast plass.

Parkeringsplasser for besøkende til sonen, er spesielt skiltet og gir to – 2 – timers gratis parkering.
Parkeringstillatelser for forflytningshemmede kan benyttes på besøksplassene i boligsonene.

Søknad til boligsonekort