EL-bil

Bystyret i Tønsberg har vedtatt, ihht § 34 Parkeringsforskriften, at gratis parkering for elbiler opphører på alle kommunale avgiftregulerte parkeringsplasser.

Dette gjelder fra og med 1. januar 2017 og i hele Tønsberg kommune. Det vil si at det er lik parkeringsavgift/ parkeringsreglement, uavhengig hvilket drivstoff kjøretøyet ditt bruker.

Tegning av elbil og batteri

HVOR KAN JEG LADE?

Tønsberg parkering har parkeringsplasser med ladepunkter ved Svend Foyns arbeiderboliger ved Zeiner, Seeberg og Bjørn Farmand p-plass, men har ingen hurtigladere i drift.

Mulighet til å betale med app, informasjon står på ladestolpen.

Ved betaling på automat må man kjøpe en billett, det benyttes ikke nummer-registrering på ladeplassene.

Merk at spesielle vilkår kan gjelde på andre enn offentlige elbil plasser.

 

 

OGSÅ FOR EL-BILER SKAL P-SKIVE(O.LIGN) BENYTTES PÅ  AVGIFTSFRIE P-PLASSER.
På steder regulert med skiveparkering gjelder følgende:

  • Parkering er tillatt i det antall timer som vises på underskiltet, med p-skive.
  • P-skiven skal vise det tidspunktet kjøretøyet ble parkert(ankomsttid).
  • Uten p-skive eller annen dokumentasjon som viser ankomsttid, er det ikke tillatt å parkere på stedet.
  • Senest når p-tid utløper må kjøretøyet fjernes fra gaten den står parkert i.
  • På skiltet er det oppgitt innenfor hvilke klokkeslett reguleringen gjelder for. Parkerer man innenfor denne tiden må ankomsttid oppgis. Parkerer man før reguleringen starter, men ikke skal flytte bilen før etter at reguleringen har startet, oppgir man den tiden reguleringen starter som ankomsttid.

Eksempel: Reguleringen starter kl 09:00. Parkerer man kl 22:00 på kvelden og skal stå til etter kl 09:00 dagen etter, stiller man p-skiven på kl 09:00.

 

Skilt 831 – Parkeringsskive
P-skive. Ankomsttid ikke oppgitt
Underskiltet angir at parkering bare er tillatt på stedet når anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet.