Avgiftsfri kantsteinsparkering med p-skive

I Tønsberg er flere gater regulert med avgiftsfri kantsteinsparkering med maksimaltid, innenfor angitt tidsrom. Områdene der dette gjelder, er skiltet med p-skivesymbolet på underskiltet til parkeringsskiltet.

Ved parkering på disse plassene skal det angis ankomsttid på p-skive, som legges godt synlig i frontruten for kontroll. Håndskrevet lapp med angivelse av ankomsttid i frontruten, kan erstatte P-skive. 

Tre parkeringsskiver med justerbare ankomsttider fra Cale Norge.

Skiltforskriften, Skilt 831 Parkeringsskive:
Underskiltet angir at parkering bare er tillatt på stedet når anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet.

  • Parkeres kjøretøyet utenfor den angitte tidsperioden, skal ankomsttiden stilles til det klokkeslettet da tidsregulering igjen inntrer.
  • Parkering med p-skive er tillatt inntil angitt maksimaltid angitt på underskilt.
  • P-skiven skal vise tidspunktet da kjøretøyet ble parkert.
  • Uten p-skive eller annen anordning som angir ankomstid, er det ikke tillatt å parkere.
  • Før p-tiden utløper, skal kjøretøyet være fjernet fra stedet.

Ankomsttid kan også angis ved å starte gratis parkering i smarttelefon app. Sonenummer er oppslått på stedet.

P-skiver fås gratis av Tønsberg Parkering. P-skiver kan også hentes på Servicesenteret, Tønsberg kommune, eller kjøpes i bilrekvisita forretninger. Det stilles ingen krav til P-skiven som benyttes, utover at ankomsttiden skal kunne angis.