Personvernerklæring

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Tønsberg kommune i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Lov om behandling av personvern
Personvernerklæringen følger bestemmelsene i personvernsforordningen (EU) nr 2016/679

Behandlingsansvarlig.
Rådmannen er behandlingsansvarlig for kommunens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til virksomhetsleder for den aktuelle behandlingen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Formålet med behandlingen av personopplysninger
Artikkel 6 i personvernsforordningen  angir vilkårene for å behandle personopplysninger. For kommunen vil hjemmelen som oftest være samtykke fra den registrerte eller hjemmel i lov.

Opplysninger du fyller inn i det elektroniske skjemaet, oversendes elektronisk til Tønsberg kommune. Opplysningene gjør kommunen i stand til å utføre saksbehandlingen av din henvendelse.

Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler kan bare nyttes i behandlingen når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering. Tønsberg kommune ønsker å gi innbyggerne et digitalt svar på henvendelsene som sendes inn. Det krever at vi må være sikre på at mottaker er rett person. Du blir derfor bedt om å fylle inn fødselsnummer i enkelte skjema.

Samtykke til lagring og bruk av personopplysninger
Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til bruk og lagring av innsamlede data om deg. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.

Alle personopplysninger vil bli behandlet fortrolig og vil utelukkende bli brukt til saksbehandling av saken innsendelsen gjelder. Fødselsnummer vil aldri vises på offentlig tilgjengelige dokumenter.

Lagring av opplysninger
Opplysningene du har tastet inn vil ikke være tilgjengelige for mottaker, Tønsberg kommune, før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at Tønsberg kommune kan motta og lagre disse opplysningene

Sikker dataoverføring
Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår via sikret datakommunikasjon.

Rett til innsyn og rett til retting eller sletting av personopplysninger
I henhold til personopplysningsloven § 18 kan du når som helst be om å se opplysningene du har sendt inn.

Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du be om å få opplysningene rettet, jf forordningens artikkel 16.

Personvernsforordningen pålegger kommunen å ikke lagre personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Arkivloven pålegger imidlertid kommunen å oppbevare opplysningene lengre i forbindelse med kommunens utføring av offentlig myndighet. Personopplysninger som ikke skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, vil bli slettet.

Unnlatt samtykke
Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektronisk skjermdialog. Du må da ta kontakt med servicesentret, jf. informasjon nedenfor.

Bruk av «Cookies»
På samme måte som mange andre nettsteder, bruker også Tønsberg Parkering sitt nettsted cookies. En cookie er en liten tekstfil som lagres på enheten din av nettsteder du besøker.
De samler data om dine surfevaner, men identifiserer deg ikke som et individ. Dette hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og vise relevant markedsføring. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du fjerne cookiene som blir lagret på din PC, via nettleseren din. Dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt. Vi har laget en egen side med ytterligere informasjon om cookies. Denne siden inneholder også en oppdatert liste over de cookies som brukes på www.tbgparkering.no, samt hvordan du kan slette cookies.

Aldersgrense
Du bekrefter at du er over 18 år.

Henvendelser
Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, kan du kontakte: Tønsberg kommune, postboks 2405. 3104 Tønsberg  Telefon: 33348100. E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no

Personvernombud i kommunen er Faysal Ahmed Dhali-Lund, fad@tonsberg.kommune.no