Parkering ved Megaflis

Denne plassen blir fra 8. mai stengt for biler.
Dette skal bli et friområdet.
Et skilt festet til en trepalisade advarer om at parkeringsplassen vil bli stengt permanent fra 8. mai. Det informerer om at biler eller annet som er parkert på plassen etter denne datoen vil bli fjernet for eiers regning. Det er også nevnt at området skal bli et friområde. Skiltet bærer Tønsberg Kommunes logo nederst til høyre.