Parkering Forbudt i flere gater i sentrum

Det er nå satt opp parkering forbudt i flere gater i sentrum

Dette gjelder blant annet Kong Sverresgate, Håkon Gamlesgate og Møllegaten.

Vær OBS på dette, arbeidet er estimert til å vare i 3-4 uker.