Litt lengre behandlingstid

pga sykdom vil det en periode være litt lenger behandlingstid på klager, dessverre.