Uoversiktlig kurve eller annet uoversiktlig sted. Tr.regl. § 17.1a

Uoversiktlig kurve eller annet uoversiktlig sted

Det er forbudt å stanse i uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted. Dette er for å forhindre farlige situasjoner som kan oppstå når det er begrenset sikt.