Parkert i strid med bestemmelser for oppstilling

Utenfor anvist eller oppmerket P-plass

Kjøretøyet skal parkeres innenfor oppmerket felt, der dette finnes. Om det ikke er synlig oppmerking på bakken, må du stå innenfor det området skiltingen angir at du kan parkere. Om et avgrenset område har skiltede parkeringsplasser, vil det være forbudt å parkere utenfor disse.