Feil innstilt parkeringsskive

p_skive

Skiltforskriften, Skilt 831 Parkeringsskive:
Underskiltet angir at parkering bare er tillatt på stedet når anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet.

  • Parkering med p-skive er tillatt inntil angitt maksimaltid angitt på underskilt.
  • P-skiven skal vise tidspunktet da kjøretøyet ble parkert.
  • Uten p-skive eller annen anordning som angir ankomstid, er det ikke tillatt å parkere.
  • Før p-tiden utløper, skal kjøretøyet være fjernet fra stedet.