Info angående e-park appen

Man må velge Norge som språk og land.

Da er det ikke behov for å angi personnummeret.

Klikk på flagget og bytt land og språk.