Flytting

Mandag 4. januar flytter vi fra kontorene våre på Stensarmen 9, ned til lokaler i Kilengaten 24.