Betal kontrollsanksjon/parkeringsgebyr

Hva er en ileggelse?

På folkemunne kalles det gjerne parkeringsbot. Men de ileggelsene vi gir er kalt kontrollsanksjon og gebyr, og for å gjøre ting enklere bruker vi derfor samlebetegnelsen «ileggelse»

Hva skjer om jeg ikke betaler ileggelsen (parkeringsgebyr og kontrollsanksjon) innen fristen på 3 uker?
Hvis en ileggelse ikke betales ved forfall, sendes det et betalingsvarsel etter 3 uker og ileggelsen økes med 50 prosent (i henhold til vegtrafikkloven § 31a).

Hva er en kontrollsankjson?

Kontrollsanksjoner er det som før var tilleggsavgift og kontrollavgift, som nå er samlet i den nye parkeringsforskriften. Kontrollsanksjon brukes på alle parkeringsområder med kontroll, de ilegges som følge av manglende betaling, utgått parkeringstid, manglende parkeringstillatelse, plassering av kjøretøy, og andre brudd på bestemmelsene i parkeringsforskriftenKontrollsanksjonen er på kr. 300,-, kr. 600,-, eller kr. 900,-, avhengig av hvilken overtredelse som er gjort

Hva er et gebyr?

Et gebyr er en sanksjon når trafikkreglene eller skiltforskriftene brytes. For eksempel hvis du parkerer der det er parkeringsforbud, stanseforbud, på fortau, gangfelt eller lignende. Gebyret er på kr. 900,-

Hvordan betale en ileggelse?

All info om hvordan en ileggelse kan betales står på ileggelsen, på den gule slippen. Hvis du har mistet denne så ta kontakt med oss, husk å ha reg.nr. til kjøretøyet som har fått ileggelsen klart.

Må jeg betale selv om jeg klager på en ileggelse?

Ved klage på tilleggsavgift eller parkeringsgebyr opprettholdes betalingsfristen på tre uker selv om du leverer klage. Dersom klagen får medhold, vil innbetalt beløp tilbakeføres.

Her kan du klage på en ileggelse

Hva skjer om jeg ikke betaler ileggelsen (parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner) innen fristen på 3 uker?

Hvis et gebyr ikke betales ved forfall, sendes det et betalingsvarsel etter 3 uker og ileggelsen økes med 50 prosent (i henhold til forskrift om offentlig parkeringsgebyr).

Dersom den fremdeles ikke er betalt, sendes det ut varsel om tvangsinndrivelse. Saken sendes deretter til Kemneren for påleggstrekk, eller til Namsmannen for tvangssalg av kjøretøyet.

Ved kontrollsankjsoner gjelder vanlig inkassolovgivning.

Borttauing

Hva gjør jeg for å få tauet bort en bil?

Hvis bilen står på privat eiendom, ta kontakt med Tønsberg parkering pr. e-post. Kun eier eller lovlig representant for eier av eiendommen kan begjære borttauing.

Hva gjør jeg når bilen min er tauet bort

Ta kontakt med Tønsberg parkering på telefon, så får du oppgitt hvilket tauefirma som har bilen din.