Finn nærmeste parkering i Tønsberg

Oversikt over alle våre parkeringsplasser og antall ledige plasser sist registrert en parkeringsvakt var i området.

Takstsoner

  1. Første time kr 19, deretter kr 32/time. Maks 3 timer!
  2. Kr 13/time, maks kr 63/døgn
  3. Kr 8/time, maks kr 30/dag
  4. Gratis parkering med P-skive /mobil-app
  5. Annet (sesong osv.)

Velg type parkering:

  1. Alle (egen side)
  2. Forflytningshemmede (egen side)
  3. Bobil (egen side)
  4. MC/moped (egen side)
  5. Elbil/ladepunkter (egen side)

My location
Get Directions

– en del av byen!