Kategoriarkiv: Aktuelt

Info vedr nye parkeringsregler fra 1. januar 2017

1. januar 2017 kom en del endringer innenfor regelverk om parkering. Det innføres ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering og det gjøres noen justeringer i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. Under følger noen av de endringer som gjelder for deg som bilfører.

  • Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kroner 900.-
  • Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på kroner 300.-
  • Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kroner 600.-
  • Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon på kroner 900.- I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.

Dersom du mener det er grunn til å klage:

Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon. (informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen) Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.

1. Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)

2. Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.

Se eventuelt mer informasjon på: www.parkeringsklagenemnda.no

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=Parkeringsforskriften

Husk at ryddige parkeringsforhold er et gode for alle.

Ta hensyn til bilen ved siden av deg slik at den ikke påføres skade eller små bulker.


Flere saker i Aktueltarkiv >

Nye Parkeringstider og takster

Tønsberg Kommune (bysegl-skjerm-rbg-72dpi.png)

I den nye parkeringsstrategien har bystyre vedtatt noen endringer i takstene og makstider for parkering i Tønsberg kommune.

De største endringene er at det innføres 3 timers parkering i sentrum, dvs i sone 4510 og 4513.

Det mest positive er at i nedre bydel, sone 4513, endres avgiftstiden fra 23.00 til klokken 20.00.

Det er også innført minstepriser på app og automater i alle avgiftsbelagte soner.  I sone 4510 & 4513 er det 10,- som minstepris og sone 4520 er det 8,-, mens i sone 4530 er minsteprisen 6 kroner.

Vi minner også om at vi bruker Easypark & Waytopark app i Tønsberg kommune!

 

 

 


Flere saker i Aktueltarkiv >

Parkering ved Farmandstredet

Endret innkjøring til parkeringsplass ved Seebergsgate!!
Det er nå startet byggearbeider på tomta mellom Byfogdløkka og Farmandstredet. Av den grunn er Jens Müllers gate stengt for trafikk.
For å komme inn til parkeringsplassen som ligger utenfor Farmandstredet Kjøpesenter, er det laget innkjøring fra Stoltenbergsgates nordgående kjørefelt. Utkjøring er som før ut via Seebergs gate.

Vi beklager de ulemper som dette påfører brukere av parkeringsplassen.

Seebergs gate
Innkjøring til parkeringsplass på høyre side!

Flere saker i Aktueltarkiv >

Ny parkeringsplass ved Bjørn Farmand

Det er nå etablert parkeringsplass ved Bjørn Farmand med innkjøring via Erlandsens gate. Plassen er avgiftsbelagt.

Sone 4530
Kr 6,- første timen, Maks kr 25,- per dag.
Mandag – Lørdag 09:00 – 18:00.

Seks ladestasjoner for el-biler er montert og klar til bruk.

Du kommer til plassen ved å kjøre ned Erlandsens gate fra Stenmalveien. Kjør helt til enden og sving inn til venstre. Parkeringsplassen ligger på venstre side av veien.
Tønsberg Parkering ønsker velkommen til plassen som ligger i kort avstand til sentrum og Farmandstredet Kjøpesenter.

Bjørn Farmand - Parkeringsplass
Bjørn Farmand – Parkeringsplass

Flere saker i Aktueltarkiv >

Vår nye p-automat – rett på din mobil! WayToPark!

Way To ParkWayToPark er vår nye p-automat. En automat på din mobiltelefon – WayToPark er en app for iPhone og Android.

Tønsberg Parkering er stolte av å være det første parkeringsselskapet i Norge som tar i bruk WayToPark. Appen erstatter vår gamle app, og gir deg samtidig en enklere parkeringshverdag. Start og stopp parkeringer direkte på telefonen, forleng parkering i appen og hent kvitteringer enkelt til epost. Betal kun for den tiden du faktisk står parkert, enkelt og sikkert – direkte belastet ditt betalingskort. Ingen påslag, ingen månedsavgift – og du administrerer enkelt ditt kundeforhold på www.waytopark.no.

Registrer deg innen 15. februar, og vær med i trekningen om en iPhone 5S.

Mer informasjon på Facebook, Tønsberg Parkering, WayToPark eller www.waytopark.no


Flere saker i Aktueltarkiv >