Viktig!

  • Start med å fylle ut klageskjema til venstre
  • Husk klagefristen på 3 uker
  • Klagen må fremsettes skriftlig
  • Husk navn, adresse og ileggelsesnummer
  • Husk å begrunne klagen
  • Hvis du ønsker å legge ved mer enn 3 vedlegg som dokumentasjon, må du sende oss en e-post på: postmottak@tonsberg.kommune.no

Husk å merke e-posten med ditt saksnummer.