Grunnregler for trafikk. Vtrl. § 3

hvit van

Det er forbudt på å parkere slik at det kan oppstå fare eller voldes skade, eller slik at annen trafikk unødig blir hindret eller forstyrret