Skilt 370 – Stans forbudt. Skiltforskr. § 7 og 8

Skiltet betyr at all stans er forbudt. Her kan du ikke stoppe i det hele tatt, heller ikke for å slippe av eller på noe eller noen. Trafikal stans er unntatt, for eksempel stopp for fotgjengere, kødannelse eller lyskryss.