Skilt 376.1 – Parkeringssone. Skiltforskr. § 7 og 8

Parkeringsone

Skiltet angir at du i et område kan parkere innenfor skiltede eller oppmerkede felter. Du kan ikke parkere utenfor disse. Skiltet på bildet betyr at dette forutsetter at du har P-kort. Skiltet gjelder da til det er skiltet at det opphører, ved et tilsvarende grått skilt med diagonale striper over.