Skilt 372 – Parkering forbudt. Skiltforskr. § 7 og 8

IMGP9718

Det er ikke lov å parkere her. Du kan derimot stanse for å hente eller bringe noen eller noe, men kun kortest mulig tid. Kortest mulig tid betyr at personer du skal hente står klare og venter på deg. Om du skal laste inn eller ut noe betyr kortest mulig tid at du ikke har anledning til å ta pauser. Kjøretøyet skal fjernes ved første anledning.