På gangfelt eller sykkelkryss eller nærmere enn 5 m

IMGP6996

Det er ikke lov å stanse eller parkere på gangfelt eller sykkelkryssing. Du kan heller ikke stanse nærmere enn 5 meter foran disse i kjøreretningen. Du kan derimot stanse eller parkere nærmere enn 5 meter rett etter disse feltene i kjøreretningen.