I strid med bestemmelsene om biloppstilling. Park.forskr. § 9 jf 14

IMGP0475

Kjøretøyet skal parkeres innenfor oppmerket felt der dette finnes. Om det ikke er synlig oppmerking i bakken, må du stå innenfor det området skiltingen sier at du kan parkere. Om et avgrenset område har skiltede parkeringsplasser, vil det være forbudt å parkere utenfor disse.