Helt eller delvis på fortau, gangveg, sykkelveg, Tr.regl. § 17.1c

IMGP6996

Du har ikke lov til å stanse eller parkere helt eller delvis på fortau. Mange stanser på fortauet fordi de ønsker å ikke være i veien for andre bilister. Det kan i mange tilfeller være slik at det faktisk er lovlig å stanse eller parkere i veibanen, selv om det kan virke som om det til en viss grad hindrer annen trafikk. Det viktige er da å følge aktsomhetsprinsippet og skilting i området.