Beboer og boligsoneparkering

Fra 1. mars øker beboerparkering fra 1980,- til 2300,- for halvåret

Boligsoneparkering øker fra 2100,- til 2300,- for halvåret