Tilgjengelighetserklæring

Vi jobber med tilgjengelighetserklæringen for https://www.tbgparkering.no.

Målet er at den skal være ferdigstilt i løpet av februar 2023.