Tønsberg Parkering – en del av byen!

I Tønsberg sentrum skal parkeringstilbudet bidra til stimulering og vitalisering av handel, service og kultur samt økt bosetting.

Tønsberg Parkering er underlagt virksomheten Bydrift i Tønsberg Kommune og har 9 ansatte.

Bil i solnedgang

– en del av byen!