Parkering ved Farmandstredet

Endret innkjøring til parkeringsplass ved Seebergsgate!!
Det er nå startet byggearbeider på tomta mellom Byfogdløkka og Farmandstredet. Av den grunn er Jens Müllers gate stengt for trafikk.
For å komme inn til parkeringsplassen som ligger utenfor Farmandstredet Kjøpesenter, er det laget innkjøring fra Stoltenbergsgates nordgående kjørefelt. Utkjøring er som før ut via Seebergs gate.

Vi beklager de ulemper som dette påfører brukere av parkeringsplassen.

Seebergs gate
Innkjøring til parkeringsplass på høyre side!

Flere saker i Aktueltarkiv >